Implementació de la Llei Oficial de Protecció de Dades


Adapti la seva empresa a la LOPD i eviti possibles sancions.


La nostra metodologia consisteix en:
  • Sessió d’assessorament presencial amb el nostre consultor a les seves instal·lacions.
  • Revisió dels fitxers existents a l’empresa per a determinar quins estan subjectes a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • Determinació de les mesures físiques de seguretat per a la prevenció de la pèrdua o substracció de dades a adoptar.
  • Alta, modificació o supressió de fitxers davant la "Agencia Española de Protección de Datos".
  • Redacció del Document de Seguretat. El Document de Seguretat és obligatori per a totes les empreses que tractin dades de caràcter personal. Nosaltres li redactem, especificant les mesures de seguretat exigides en qualsevol dels seus nivells de protecció.
  • Revisió del seus contractes per a donar compliment a l’article 12 LOPD. Revisió dels contractes de prestació de serveis per regular l’accés i el tractament de dades per compte de tercers que el client mantingui amb empreses externes.
  • Redacció de clàusules d’informació i confidencialitat. Redacció o revisió de clàusules legals i recomanacions generals pel compliment dels principis de la LOPD (informació en la recollida, consentiment, deure de secret, cessió de dades, etc.).
  • Gestió de contrasenyes i registres necessaris segons estableix la LOPD. Assessorament per a la gestió dels registres obligatoris que estableix la LOPD, així com la gestió i emmagatzematge de contrasenyes conforme estableix la citada norma.
  • Assessorament sobre el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades.